Obiski skupin

Spoštovani vzgojitelji, učitelji in šolski knjižničarji!

Otroška internetna stran je nastala z željo predstaviti otrokom in njihovim staršem otroške in mladinske  dejavnosti, ki potekajo pod okriljem Mestne knjižnice Kranj. Ob tej priložnosti, smo oblikovali tudi stran za vas, kjer boste lahko našli vse informacije o bibliopedagoških dejavnostih in projektih, ki jih za vrtce in šole pripravlja Mestna knjižnica Kranj, primere dobre prakse, tematske sezname gradiv in pomembna obvestila ter vabila na aktualne dogodke.

»Zavedati se moramo, da smo odrasli tisti, ki pripravimo otrokom življenjsko popotnico. Ne pustimo jih praznih rok, ne pustimo jih brez pravljic, zgodb in knjig odkorakati v širni svet.«

Kontakt: obiskiskupin@mkk.si, tel: tel: 04/201-35-77 ali 04/201 35 78

 

Bibliopedagoške dejavnosti:

Mestna knjižnica Kranj za šole in vrtce pripravlja raznovrstne bibliopedagoške dejavnosti, za katere se je predhodno potrebno dogovoriti.

Vrtec na obisku

Starost otrok: od 3. do 5. leta
Termin: po dogovoru
Trajanje: 45 min
Prostor: otroški oddelek, pravljična soba
Vsebina:Vrtec na obisku je oblika skupinske knjižne in knjižnične vzgoje, namenjena otrokom v predšolskem obdobju (od 3. do 5. leta starosti), ki je organizirana po predhodnem dogovoru. Predšolski otroci spoznavajo knjižnico, seznanijo se z knjižničnimi pravili, s postopki vpisa in izposoje. Uvajajo se v svet knjige in tudi neknjižnega gradiva, širi se jim literarno obzorje in privzgaja pravilen odnos do knjižničnega gradiva.


  • Šola na obisku

Starost otrok: od 6. do 15. leta
Termin: po dogovoru
Trajanje: 45 min
Prostor: otroški in splošni oddelek, pravljična ali mladinska soba
Vsebina: Šola na obisku je oblika skupinske knjižne in knjižnične vzgoje, namenjena otrokom v osnovnošolskem obdobju (od 6. do 15. leta starosti), ki je organizirana po predhodnem dogovoru. Učenci utrjujejo knjižnično-informacijska znanja in se na poglobljen način seznanjajo z uporabo knjižnice, ki jih navdušuje za branje in jih seznanja z različnimi vrstami informacijskih virov.

 


Projekti:

Nacionalni projekti pod okriljem Pionirske – centra za mladinsko književnost in knjižničarstvo Mestne knjižnice Ljubljana:

  • Priročnik za branje kakovostnih mladinskih knjig
  • Strokovne srede

V projekte je aktivno vključena tudi Mestna knjižnica Kranj.


Nacionalni projekt spodbujanja bralne kulture Rastem s knjigo

Cilji nacionalnega projekta Rastem s knjigo so:

  • spodbujanje dostopnosti kakovostnega in izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja;
  • promocija vrhunskih domačih ustvarjalcev mladinskega leposlovja;
  • spodbujanje motivacije za branje pri šolarjih in njihovega obiskovanja splošnih knjižnic;
  • motivacija založnikov k večjemu vključevanju sodobnih slovenskih piscev v založniške
  • programe za mladino ter povečevanje deleža izdanega izvirnega slovenskega mladinskega leposlovja.

V šolskem letu 2016/17 izvajamo:
– Rastem s knjigo – OŠ za učence 7. razredov
– Rastem s knjigo – SŠ za dijake 1.- letnikov.

Več si lahko preberete na strani JAK RS.

 

Projekt Rastem s knjigo sofinancira

jak logo dolg