Učna pomoč

Šola ni šala in če se zgodi, da vas zgrabi za vrat, se lahko oglasite pri nas. Za te težave imamo izurjene pomočnike, ki vam bodo pomagali, da bodo besede tekle, številke plesale, učiteljice pa vam bodo petke pisale.

Obvestilo:

Dejavnost je v pripravi, zato učna pomoč do nadaljnjega še ni mogoča.

O učni pomoči:

Starost otrok: od 6. do 15. leta
Termin: 1 – 2 x tedensko v popoldanskem času
Trajanje: 120 min
Prostor: računalniška soba, čitalnica

Cilji dejavnosti so:

  • pomoč pri osvajanju učne snovi,
  • osvajanje učnih tehnik,
  • pomoč pri iskanju primernega gradiva za učenje,
  • pomoč pri pisanju seminarskih nalog, pripravi referatov.

Vsebina:

Učna pomoč je pomoč pri samostojnem učenju osnovnošolcev in srednješolcev. Namenjena je učencem in dijakom, ki imajo težave pri učenju in potrebujejo dodatno razlago učne snovi pri posameznih predmetih, ne razumejo učne snovi ali so v zaostanku z učenjem, potrebujejo  pomoč pri iskanju informacij in potrebne literature za pisanje seminarskih nalog, ipd…

Razpored učne pomoči: